Menu

Vážení rodiče a přátelé školy,


Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je nezisková organizace, které má za cíl spolupracovat se ZŠ Tyršova ve Frenštátě pod Radh. při organizaci, podpoře a financování jejích školních a mimoškolních aktivit.
Historicky navazujeme na práci svých předchůdců - občanských a rodičovských sdružení. Hlavní náplní  naší činnosti je především správa finanční prostředků, které jsou v souladu s účelem fondu využívány pro podporu školy a jejích žáků v jejích činnostech a  aktivitách.
Vedení fondu tvoří tříčlenná správní rada, které ve spolupráci s vedením školy, rodiči žáků školy a dalšími příznivci a podporovateli zajišťuje  samotný chod fondu.
Tyto webové stránky, byť v poněkud strohém stylu jsou výrazem naší snahy jasně a otevřeně informovat zájemce o všech aktivitách a dění v naší organizaci. Věříme, že i tato naše internetová prezentace ještě více napomůže ke zvýšení povědomí o naší nadační činnosti a k navýšení její celkové transparentnosti zejména vůči Vám rodičům  ale také vůči celé široké veřejnosti.


Děkujeme všem dárcům a podporovatelům za jejich pomoc a důvěru.


Za správní radu


Ivana Mikesková
předsedkyně správní rady


Kontaktní emailová adresa: klub.rodicu.tyrsova(zavináč)gmail.com

Text “(zavináč)” v emailové adrese nahraďte znakem “@”