Menu

 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2020/21


příspěvekzodpovídánázev akcevyčerpáno
číslo
3SladkáMikuláš ve škole (perníky)2106
4MurasováPodzimní soutěž ve sběru (odměny spolupracujícím žákům)2759
5VojnováAdaptační programy 6. tříd (materiál, odměny)227
8P. MaňasováHledáme nejlepšího chemika - soutěž (odměny, cestovné)406
9A. MaňasováPřírodopisné soutěže a projektové dny (odměny, pomůcky)530
10BolfováSoutěž z anglického jazyka + časopis R&R 1.-9. ročník !!!6920
20MurasováJarní soutěž ve sběru 2020 (odměny jednotlivci, kolektivy, spolupracující žáci)3941
21SladkáRecitační soutěž žáků 1. a 2. ročníku - odměny889
24MachováMatematické soutěže - odměny1500
25BartošováSlavn. ukončení 9. roč. - pronájem kina, nákup složek4576
26GráfováZeměpisná olympiáda - odměny525
28SladkáVýtvarná soutěž Velikonoce - odměny652
29NovotnáPasování prvňáčků na čtenáře (průkaz do Městské knihovny)2750
30SladkáSoutěž "Jako ze salónu" - odměny2122
31SladkáZmrzlina pro žáky školy ke Dni dětí - odměna16200
32MurasováJarní soutěž ve sběru 2021 - odměny11969
33MaňasováVystoupení dravců SIEFEROS - částečná úhrada vstupného14730
34SladkáVítání prvňáčků v novém školním roce (materiál - stužky, kytička)1416
Celkem74 218,00Přehled poskytnutých nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2019/20

příspěvekzodpovídánázev akcevyčerpáno
číslo
1MurasováDen otevřených dveří (materiál)137
3SladkáMikuláš ve škole (perníky)3506
4MurasováPodzimní soutěž ve sběru (odměny spolupracujícím žákům)2289
5MurasováJarní soutěž ve sběru (odměny jednotlivci, kolektivy, spolupracující žáci)5829
7HrachovcováPasování prvňáčků na čtenáře3100
8SladkáVítání prvňáčků v novém školním roce (materiál - stužky, kytička)1512
10VeřmiřovskýUkončení 9. ročníků (materiál)2783
11ŠrubařováProjektové dny - Helloween, Evrop. den jazyků (odměny, materiál)1185
13ŠrubařováVýuka cizích jazyků 2.st. (angl., něm. časopisy)7605
14VašíčkováVýuka cizích jazyků 1.st. ( časopis JUMP - AJ)4800
15FriedlováŠikovný předškoláček (materiál, odměny)387
16BartošováNákup deskových her pro žáky 2. stupně10000
18OndryášováDějepisná olympiáda (odměny)417
19GráfováZeměpisná olympiáda (odměny)552
20OndryášOlympiáda v českém jazyce500
21MachováMatematická soutěž (odměny, pomůcky)1500
22P. MaňasováHledáme nejlepšího chemika - soutěž (odměny, cestovné)576
23SladkáRecitační soutěž 1. st. (odměny)1279
24PustějovskáRecitační soutěž 2. st. (odměny)541
27ŠrubařováKonverzační soutěž cv cizím jazyku (odměny)850
28LazarováKlub nadaných dětí (materiál, vstupné, odměny)142
29BartošováKlub nadaných dětí 2. st. (odměny, materiál)616
30StrakošováVýtvarný kroužek (materiál)721
31FriedlováKroužek dovedné ruce (materiál, pomůcky)697
33A. MaňasováBiochemický kroužek (pomůcky, materiál)1855
34SladkaKroužek mladá zdravotník (materiál, doprava)391
35LavičkováPřespolní běh (občerstvení, startovné)602
36LavičkováBasketbalový turnaj (odměny)749
40LavičkováVybíjená (odměny)479
41LavičkováPlavání (startovné, doprava)494
44LavičkováLyžařský kurz (doprava, odměny)9801
48PalionováExkurze Planetárium Ostrava3961
49VojnováAdaptační programy 6. tříd (materiál, odměny)833
50HrachovcováNávštěva divadla v Ostravě 1. a 2. třídy (doprava)5923
51SladkáDivadelní představení (pronájem sálu DK)6375
52MurasováPodpora MTZ školy - příspěvek na nákup toneru do tiskárny2438
54A. MaňasováPřírodopisné soutěže a projektové dny (odměny, pomůcky)256
55BartošováEdukativní filmy pro žáky3590
56MurasováNákup robotů pro výuku robotiky39840
Celkem129 111,00