Menu
Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond


je dobrovolnou, nevýdělečnou právnickou osobou, která se řídí Statutem nadačního fondu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

Nadační fond vznikl dle zák. č. 89/2012 SB. zápisem v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 6. prosince 2014 .


Sídlo nadačního fondu je umístěno na adrese Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913.


Identifikační číslo nadačního fondu: 035 66 889

Nadační fond je zřízen za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní a Mateřské školy Frenštát p.R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU

Činnost nadačního fondu se řídí Statutem nadačního fondu, jenž vychází ze Smlouvy o založení nadačního fondu, kterou mezi sebou uzavřeli zřizovatelé fondu. Nadační fond řídí tří členná správní rada.

Nadační fond shromažďuje finanční prostředky na podporu činnosti Základní školy Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky škole, žákům školy, třídním kolektivům školy, pedagogickým a výchovným pracovníkům školy v souladu s účelem nadačního fondu.

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazečů o nadační příspěvek nebo na základě doporučení člena správní rady. V žádosti nebo doporučení je nutné uvézt, na jaký účel má být nadační příspěvek poskytnut a v jaké výši. O nadační příspěvek lze zažádat buď prostřednictvím vedení školy nebo formou žádosti zaslanou na emailovou adresu nadačního fondu.

O přidělení příspěvku a jeho výši rozhoduje správní rada. Na poskytnutí nadačního příspěvku z majetku nadačního fondu není právní nárok.

Nadační fond jakožto nástupce původního Klubu rodičů při ZŠ Tyršova 913, o.s.  je i nadále připraven plnit funkci prostředníka a zastupovat rodiče v případě řešení jakýchkoliv problémů, jež by nastaly ve vztahu mezi žáky, resp. jejich rodiči a školou. S případnými podněty se můžete na nadační fond a jeho správní radu obracet prostřednictvím kontaktu, který naleznete zde na webových stránkách školy.SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

Činnost nadačního fondu řídí tří členná správní rada, která je statutárním orgánem nadačního fondu. Jménem správní rady jedná buď předseda správní rady nebo její dva členové.

Předseda: Ivana Mikesková
Členové: Kateřina Richterová
Kamila Blažková

Revizor: Jana Adámková

Kontaktní emailová adresa: klub.rodicu.tyrsova(zavináč)gmail.com
Text “(zavináč)” v emailové adrese nahraďte znakem “@”